Monday, December 4, 2017

Краљеви Антлања

Овај запис је надахнути песнички запис. Некоме ће изгледати лаички, некоме истинитo, некоме бајка...сваком према мери свести коју има. Мудри знају да песничко надахнуће преноси знање вишег реда...

О Краљевима Антлања

Ко су били ти светли примери рода у успону али и у паду?
У древним, заборављеним временима о којима сада само говори стих и предање у суштини нашег рода се дешавало пуно тога у широком смислу и у размерама што малим, што космичким. У времену Даарије и после ње када је Велика Асија била средиште цивилизације, континенти остали нису били насељени.

У давно заборављеним временима су донети на те континенте људи које данас знамо као жуту, црну и црвену расу. Наш Род их донесе из Звезданих система који беху унишени мрачним силама. Велики Бели Савет одлучише да спаси генетски фонд и скуп разних раса којима Мрачна сила уништи родне светове где су били.

На Мидгарду Земљи или само Земљи, наш Род је одавно имао колонију своју која се стотинама хиљада година развијала на планети. Светла цивилизација Рода.

Велики Бели савет ступи у контакт са Белим Јерарсима задуженим за добробит планете и даде упутства како да се помогне тим избеглицама. Њихова свест је била различитог степена у односу на Род. Део Рода који се зваше Анти доби тај задатак да помогне у подизању свести тих придошлица. И одвоји се од Матице у договору са њом и на острву ван велике Асије подиже светлу цивилизацију која доби име Антлањ. Постоје и друга имена али нећемо сада о њима.
Они који посташе краљеви те нове испоставе Рода, узеше себи имена која су носила узвишеност и повезаност са Белим Јерарсима.
Наш древни језик је употребљен за то а то је језик настао мешањем најдревнијег Вилинског језика и језика Вена (Венда, Вина, Ванда, Раса, Старих Срба). Квенди, они који говоре дадоше језик Антлања.

Овде наводим имена свих Краљева од првог светог Краља до последњег који паде у таму и обожаваше је. Њихова имена је донео нама Толкин истражујући кроз древни језик Срба и Руса имена и значења. Имена су Вилењачко Србска. Дивни спој и јединство Једне Звездане Расе.
У нашој непосредној повесници Тарх Перуновић је један од Белих Јерарха који је утицао на имена - титуле краљева. Сваки краљ је по ступању на престо Антлања узимао име-титулу која је енергетски била везана за Беле Јерархе. Уђимо дубоко у смисао имена, осетимо танане титраје ових имена-титула и отвориће нам се истина и увиди вишег реда. Везови слогова имена Белих Јерарха и самих имена-титула краљева су давали изузетно велику моћ над протоком примарних материја и њиховом контролом у свести и простору.
Временом су они свесно одбацили светла знања и ово користили за тамне сврхе.

Последњих неколико краљева су почели узимати име-титулу АР што представља УЗВИШЕНУ СВЕТЛОСТ и тиме су покушали да себе издигну изнад Белих Јерарха, потпуно неразумно јер су Бели Јерарси били Узвишена Светлост...тиме су пошли путем таме, ти краљеви што одлучише да се издигну у моћи изнад Великог Белог Савета Јерарха на Мидгарду и шире а да први од неколико њих то нису схватили док није било касно...

Сети се Роде данас...немој да буде касно.

1. Елрос-Тарминјатур
2. Тар-Вардамир
3. Тар-Амандил
4. Тар-Елендил
5. Тар-Менелдур
6. Тар-Алдарион
7. Тар-Анкалиме
8. Тар-Анарион
9. Тар-Сурион
10. Тар-Телпериен
11. Тар-Минастир
12. Тар-Кирјатан
13. Тар-Атанамир
14. Тар-Анкалимон
15. Тар-Телемајте
16. Тар-Ванимелде
17. Тар-Андукал
18. Тар-Алкарин
19. Ар-Белзагар - - Тар-Калмакил
20. Ар-Абатарик - - Тар-Ардамин
21. Ар-Адунакор
22. Ар-Зимратон
23. Ар-Сакалтор
24. Ар-Гимилзор
25. Тар-Палантир
26. Ар-Фаразон

No comments:

Post a Comment