Sunday, June 17, 2018

Значењска вредност гласова

Да ли неки гласови могу сами по себи сугерисати неко значење, врло је спорно и о томе се доста расправљало.

У Платоновом дијалогу '' Кратил '', Сократ приписује гласовима одређену гласовну вредност, па је по њему глас Р, инструмент за изражавање кретања. Едгар Алан По говори у ''Филозофији композиције'', да је Е најважнији самогласник, а Р најбогатији сугласник. Рембо је у свом сонету ''Самогласници'', сваком вокалу приписао одређену колористичку вредност, па је тако: А црно, Е бело, И црвено, О плаво, У зелено. Научници , почев од Де Сосира, сматрају да је веза између звука и значења произвољна.
У песничком језику значајну улогу имају говорни елементи (гласови, гласовни састави), помоћу којих се дочаравају слике, звуци и покрети у природи. Ослушните речи као што су: брз, мрк, жубор, шумор ... и осетићете неку оштрину или рескост у њима. Све се то највише крије у истакнутом гласу Р, који у прве две речи има функцију вокалног Р. Насупрот томе речи као што су: леп, бол...су нежне, меке, осећајне, а свему томе доприносе дужина вокала О и Е и сугласник Л.

Слично томе и одређени самогласници ниских и високих тонова утичу на наша стања и расположења. Речи са вокалима А или У изражавају тупа, суморна стања ( бука, мука...). То су вокали ниских тонова. Супротно томе, вокали Е и О уводе нас у весело расположење ( ведро, небо, звезде...). То су вокали високих тонова.
Освестите у говору, а посебно у писаној комуникацији којим гласовима ћете давати предност и на којим вибрацијама душе. Све постаје запис који происходи из мисли, мисао из идеје, идеја од Творца у суштинској хармонији стварања.Tuesday, June 12, 2018

Градитељи свемира на земљи

Подстакнут једним кратким интервјуом у коме један научник који није оптерећен догмама говори о прецизности изградње пирамида., пишем овај текст. Наиме он је споменуо да је математичка основа усаглашена са параметрима планете Земље у толикој мери и са њеном осом која се мења како се она креће око Сунца - да је апсолутно немогућа верзија о робовима који су их градили и да он стога каже да као научник мора да прихвати тезу да је део историје избрисан о напредним цивилизацијама прошлих времена.

Наравно да је много тога сакривено јер се сила која стоји иза тренутног светског поретка таме не интересује за добробит човечанства већ као и сваки паразит - за исисавање животних сокова планете и самог човека као главне награде овим космичким вампирима.

Сакривено је на пример како је наш свети Звездани род градио. А то је можда од суштинског значаја да би се разумела напредна технологија расе са Звезда, потпуно других принципа од тога шта се данас сматра напредним. Да би се сазнало више о овоме, мора се добити информација или знање директно са извора, из нашег ДНК. ДНК има светлосни запис у сваком од нас који је кодиран и отвара се само у ретким случајевима када дух, тело, суштина и душа делују усаображено.

Ретки су такви тренуци у данашњици због огромног притиска раздвојености ових сфера у човеку. Човек је растрзан и не може стога да се бави читањем онога што носи у себи. Ипак, у тренуцима када се хармонија деси, догоде се мала или велика чуда и добије се готова информација о нечему.

Овај пут о градњи.

Наиме, Род свети - Звездани - је увек био у хармонији и увек јесте у АРмонији или ЈАРмонији - Звезданом суштом знању и стога употребљава силе око себе ради стварања. Звездани род зна да су честице онога што наш Звездани род Тесла називаше Етром - свуда. Са њима се разговара и даје им се упутство у који облик, сврху и положај да се наместе када се нешто намерава створити.

Кућа или направа или било шта је увек било свесно дело. Свест је покретала етарске честице.

На пример некоме треба склониште од елемената у виду куће или зграде. Мислима се покрећу честице и говори им се колику температуру да стварају и одржавају у зидовима стално, које енергетско поље да створе око куће као заштиту, коју фреквенцију да имају ради уништења свих потенцијалних вируса... листа је дугачка. Оне постану део материјала којим се кућа гради и докле год је неимар те куће свестан (а то је увек) кућа живи са укућанима и чини их здравим у свим разинама.

Исто је и са свим осталим направама, од алата до космичких бродова.
То све носимо у нама, све знање Звезданог рода. Да ли ћемо га икада овде употребити зависи од нас и хармоније.

Музика сфера јесте у нама јер ми јесмо Звездани род...додуше већина спава сном без снова...али пламен живота се никада не може угасити и кад пожели, живо ће се објавити.

Пази, ослушкуј... можда се сред тебе баш пробуди.