Monday, June 27, 2022

Видов дан

 Срби су једини народ на свету који слави Видовдан. Дан Бога Вида је и дан Косовског боја па и и због тога стално враћа у сећање.


Међутим нико никада није званично рекао ни у цркви ни у држави шта се то уопште слави. 


Вид је једно од прастарих божанстава Срба и свих оних који слове и славе па су у неком добу названи Словени. 

Пре скоро 10 векова задњи његов храм је уништен од Данаца крсташа а био је на острву Рујан у данашњој Немачкој. 


Аркона је била град знања које није од овога света. 


Вид као божанство или човек који се уздигао до Бога је јако важна појава.

Славити Вида јесте славити знање и увиде.


Ко то још ради?


Само народ звезда. И то "народ звезда" није само песнички. Ко разуме схватиће."Песму ми запевај кад свуда је тама

Про речи од светла, од ватре што сева

Вид ми ведај

Проповедај

Истину што тера море.

Видомире Виде мој, слава теби ва век сва

Благослова душа будна иза сна, иза сна"
No comments:

Post a Comment