Friday, January 5, 2024

Стратешка Игра Моћи: Лингвистика

 Стратешка игра моћи; како да Ђурђевак процвета на Антарктику.


Други део: Лингвистика 


Утицај на Човечанство преко Лингвистике је у самој сржи свих осталих корака. Језик је тај који ствара народе, културе и знања. 

Користићу једноставна објашњења без превише расплињавања да би се суштина одмах схватила. 

Језик је главни начин комуникације људских друштава на планети, постоје и други облици на вишем нивоу и на нижем али Језик је и даље главни начин. Оно о чему већина не размишља је то да је Језик скуп звучних фреквенција. Њима се кодира и декодира, преносе наредбе, информације, програми, споразумевање, преносе емоције, осећања и спознаје. 

На највишем нивоу се ствара. Све. 

Свемир је створен звучном фреквенцијом. Звук је једна врста вибрације у простору кроз све његове димензије. Звук обликује. Одређеним низом манифестација фреквенција се ствара одређена појава или ствар.

Односи се на свеукупно постојање у нама. Ван нас и свуда око нас. Све. Све је обликовано звуком. Језик је оно што ми користимо да стварамо свет око себе. 

На нижем нивоу схватања овога је след овакав: неко нешто каже некоме, овај то протумачи као наредбу да озида зид и креће да ради, неки други Звук се протумачи мозгом да је позив да се уради ово или оно и затим се то ради.

Сваки пут када се говори, гласовни апарат у нашим телима производи одређене вибрације које у додиру са физичким светом око себе и ваздухом производи одређене звукове које ми тумачимо као Језик и разумемо или не која је порука или наредба тада и ту. 

Ово је свеприсутно и ако не разумеш неки Језик ти у ствари не можеш да декодираш ту фреквенцију. Стога ако чујеш ветар, воду или друге појаве овакве или онакве свуда ти у ствари чујеш њихов језик али га не разумеш јер твој мозак нема спремно декодирано разумевање тих фреквенција и онда не знаш суштину тих порука. 

Дијапазон и оквир овога је толико велик да је потребно поново схватити све и од почетка кренути у схватање свепојавног света у нама и око нас. 

Када неко прича Кинески он онима који не говоре тај Језик звучи страно и чудно. Али ко разуме њима звучи нормално. 

Увек је у питању декодирање звука и поруке. 

Дакле Лингвистика се користи од играча у овој игри из ове серије текстова као алат. За напредовање на спирали живота или за назадовање. Када говоримо о чистоти нашег језика и очувању исте, ми се трудимо да објаснимо да је изузетно битно да се сачувају изворни звукови језика који одмах стварају слике у уму слушаоца. Убацивање других звукова који су страни тој вибрацији нашег језика смањују могућност истинског декодирања или разумевања изворних порука.

Када постоји збрка звукова, настаје блокада мозга. Стога је битно било који Језик користили да га користите правилно да би се разумели и стварали.

Како да Ђурђевак процвета на Антарктику?

Тако када се фреквенција исправне поруке пренесе коме треба, тај неко ће наћи начина да промени околину и земљу тамо и све остало што је потребно око енергије и омогућити да Ђурђевак процвета где је сада немогуће. 

Утицај на Човечанство преко Лингвистике је од неизмерног значаја. Препознај, расти и примени на добро.


Наставак следи...
No comments:

Post a Comment